Årsmeldinger og regnskap

Årsmeldinger og regnskap for Grimsdalsvegen SA, Grimsdal Statsallmenning, Kolletholen og Fallien Bygdeallmenning,  er kun tilgjengelig for bruksberettigede, og er dermed passordbeskyttet.

Trykk på lenkene for å bli sendt videre:

Årsmeldinger og regnskap 2014

Årsmeldinger og regnskap 2015

Årsmeldinger og regnskap 2016

Mantallsliste Grimsdal Statsallmenning