Nye sesongkort

Viktig informasjon til alle med sesongkort i Grimsdalsvegen – Haverdalsvegen.

Vi vil i løpet av høsten fornye våre bomstasjoner, og vil derfor sende ut nye sesongkort til alle som har betalt for 2019. Kortene går ikke om hverandre, så vi må be alle om å ta med seg både gamle og nye kort helt til den dagen fornyelsen skjer. De gamle kortene kan kastes når nye kan tas i bruk.

Daglig bruk blir som før, med et svart lesefelt omtrent midt på stasjonen. Det som blir nytt, er at fornyelse av kort, foretas i bomstasjonen ved første passering på ny sesong. Det skal derfor IKKE betales direkte inn til konto som tidligere.  De som har passeringsbrikke, og som ikke har betalt for 2019, må betale inn sesongavgift på 1000,- til konto 2085.27.12784 for å få ny brikke tilsendt.

Publisert i Nyheter

Vegstatus

Vi nærmer oss åpningsdagen for Grimsdalsvegen 5. juni med stormskritt, og tiden er nå inne for befaring og vedlikehold før vi kan slippe til biltrafikk. Det er dessverre noen skader på vegen som krever omfattende reparering, men vi håper og tror at vi kan åpne vegen til den fastsatte datoen.

Bompriser vil i år være som i fjor:
Enkeltbillett: kr. 100,-
Sesongkort: kr. 1000,-, som bør betales innen 5. juni til kontonummer 2085 27 12784. Husk å merke betalingen med brikkenummer!

Les mer her.

Bilde tatt ved Grønbog Skjærtorsdag. Foto: Lars Bergseng,

Da snøen ble borte avdekket den mer av skaden på vegen ved Grønbog. Foto: Trond Vigerust

Publisert i Nyheter

Husk å betale for sesongkortet ditt!

Vi nærmer oss åpning av vegen med stormskritt, og ønsker du at sesongkortet ditt skal fungere fra og med åpningsdagen må årsavgiften være betalt! Pris pr. år for sesongkort er kr. 1000,-, og dette kan betales inn til kontonummer 2085.27.12784 senest 5. juni. KID er nummeret som står på sesongkortet ditt. Dette er meget viktig å huske på, slik at riktig kort kan aktiveres!

Publisert i Nyheter

Vegen åpner 5. juni

Første mulige åpningsdato av vegen er fastsatt til 5. juni hvert år. Les mer om dette her. Etter å ha gjennomført befaring på vegen tidligere i mai, konkluderes det med at vegen er i forholdsvis god stand, og kun trenger lett reparering, samt salting og høvling. Vegen åpnes i år derfor 5. juni. Vedlikehold av vegen etter åpningsdato vil forekomme, og vi ber instendig om at det
tas hensyn til kjøreforhold og entreprenører som utfører jobben.

Publisert i Nyheter

Sesongkort 2018

DSC_0907Vi har allerede mottatt flere henvendelser om sesongkort for 2018. De som har hvit passeringsbrikke fra tidligere år, kan betale inn kr. 1.000,- til konto 2085.27.12784 innen fredag 1. juni. Dette blir registrert hos kasserer, og brikken blir aktivisert. De som har mistet brikken, og de som ønsker å kjøpe ny, kan henvende seg til kasserer@grimsdalsvegen.no eller telefon 90 55 70 07. Det tilkommer et depositum på kr. 200,- for brikken, da vi har en del svinn.  Alle som har brikke fra tidligere, vil få en tekstmelding om betaling i begynnelsen av mai.

 

Publisert i Nyheter

Åpningsdato

Vår søknad om å få åpne vegen 3.juni, er avslått hos Fylkesmannen, og det blir åpning 5.juni som vanlig. God pinsehelg.

Publisert i Nyheter

Husk å betale årsavgiften for sesongkortet

Sesongkort fås kjøpt hos Kjell i bommen på Dovre-siden de første ukene av årets sesong. Etter dette skal ny løsning for kjøp av sesongkort komme på plass. For å kunne passere de elektroniske bommene, trengs en passeringsbrikke som fås når man betaler for sesongkortet.

Prisene for billetter har økt siden i fjor, se de nye prisene her.

Har du allerede sesongkort, må det betales årsavgift før passeringsbrikken kan aktiveres. Betalingsfrist er 8. juni, til kontonummer: 2085.27.12784.

Publisert i Nyheter

Mulig framskyndelse av åpning

Grimsdalsvegen åpner normalt 5. juni, etter bestemmelser fra Oppland Fylkesommune. Les mer om sesong for de ulike vegene her.

Siden årets opprinnelige åpningsdag faller på 2. pinsedag, har vi søkt om å få åpne 3. juni i år. Oppdatering på dette vil komme så snart vi får svar fra fylkeskommunen.

Publisert i Nyheter

Sesongstart 2017 – vi fusjonerer

Grimsdalsvegen SA har i år overtatt vegen fra Eftansåe til Hellberget fra Dovre kommune, og fusjonert med Haverdalsvegen. Vi har også overtatt vegene opp til hver setergrend i Grimsdalen. Dette betyr at vi nå har vedlikeholdet av 64 km. veg, mot tidligere 35 km. I den forbindelse ser vi oss nødt til øke bomavgiftene, billettprisene for fra og med sesong 2017 finner du her.

Det vil i løpet av våren bli satt opp elektronisk bom ved Eftansåe, slik at alle nå kan kjøre alle vegene for samme billett. Jobbern med bommen er allerede i gang, følg oss gjerne på Facebook for oppdatert informasjon!

Bomvokter Kjell blir å finne i gamle bomhuset som pensjonist og lokal kjentmann, men han selger sesongkort for oss de første tre ukene. Han har fortsatt avtalen med Dovre Fjellstyre om salg av fiskekort.

Merk at det nå kun er mulghet til å betale med VISA eller Mastercard hos Kjell, det vil ikke være mulig å betal med kontanter. Bommen i Fallet, samt den elektroniske bommen ved Eftansåe når den er på plass, kan kun brukes med Visa/Mastercard (uten pin-kode) og med sesongbrikke. 

Det ble på siste årsmøte i Grimsdalsvegen bestemt at alle som nå har hytter, ”måsåhus”, eller setrer innenfor de to bommene, nå må kjøpe sesongkort, eller betale for hver enkelt tur.

Publisert i Nyheter

Føreforhold 6. november 2016

grimsdalsvegen

Foto: Olav Angard

Da er vinteren kommet til Grimsdalen også. Vegen er ikke farbar med tohjulsdrevne biler, selv om det er foretatt noe brøyting i privat regi.

Vegbommene blir stengt 1. desember som vanlig. Alle kjører på eget ansvar.

 

Publisert i Nyheter