Mulig framskyndelse av åpning

Grimsdalsvegen åpner normalt 5. juni, etter bestemmelser fra Oppland Fylkesommune. Les mer om sesong for de ulike vegene her.

Siden årets opprinnelige åpningsdag faller på 2. pinsedag, har vi søkt om å få åpne 3. juni i år. Oppdatering på dette vil komme så snart vi får svar fra fylkeskommunen.

Publisert i Nyheter

Sesongstart 2017 – vi fusjonerer

Grimsdalsvegen SA har i år overtatt vegen fra Eftansåe til Hellberget fra Dovre kommune, og fusjonert med Haverdalsvegen. Vi har også overtatt vegene opp til hver setergrend i Grimsdalen. Dette betyr at vi nå har vedlikeholdet av 64 km. veg, mot tidligere 35 km. I den forbindelse ser vi oss nødt til øke bomavgiftene, billettprisene for fra og med sesong 2017 finner du her.

Det vil i løpet av våren bli satt opp elektronisk bom ved Eftansåe, slik at alle nå kan kjøre alle vegene for samme billett. Jobbern med bommen er allerede i gang, følg oss gjerne på Facebook for oppdatert informasjon!

Bomvokter Kjell blir å finne i gamle bomhuset som pensjonist og lokal kjentmann, men han selger sesongkort for oss de første tre ukene. Han har fortsatt avtalen med Dovre Fjellstyre om salg av fiskekort.

Merk at det nå kun er mulghet til å betale med VISA eller Mastercard hos Kjell, det vil ikke være mulig å betal med kontanter. Bommen i Fallet, samt den elektroniske bommen ved Eftansåe når den er på plass, kan kun brukes med Visa/Mastercard (uten pin-kode) og med sesongbrikke. 

Det ble på siste årsmøte i Grimsdalsvegen bestemt at alle som nå har hytter, ”måsåhus”, eller setrer innenfor de to bommene, nå må kjøpe sesongkort, eller betale for hver enkelt tur.

Publisert i Nyheter

Føreforhold 6. november 2016

grimsdalsvegen

Foto: Olav Angard

Da er vinteren kommet til Grimsdalen også. Vegen er ikke farbar med tohjulsdrevne biler, selv om det er foretatt noe brøyting i privat regi.

Vegbommene blir stengt 1. desember som vanlig. Alle kjører på eget ansvar.

 

Publisert i Nyheter

Sesongen 2016 er i gang

Bomvokter Kjell Knarrum

Bomvokter Kjell Knarrum ønsker velkommen til Grimsdalen.

5. juni 2016 åpnet Grimsdalsvegen for årets sesong, som vil vare til senest 1. desember. Vår trofaste bomvokter Kjell Knarrum er på plass i Dovre-bommen, vegen er nyhøvlet og saltet. Vegarbeidet er utført av Stian Brenden Maskinservice.

De første dagene ber vi om at besøkende tar hensyn og kjører forsiktig, da det er endel løs grus i veien. Denne vil feste seg etter hvert når trafikken tar seg opp. Vær også obs på anleggstrafikk kommende ukene, da seteroppstikkerne skal oppgraderes.

Betalingsterminalen som Kjell har brukt tidligere er gått ut på dato, og vi venter på ny. Vi henstiller derfor alle til å ta med kontanter, om det er mulig.

Sesongkort kan forhåndsbetales til konto 2085.27.12784, og vil bli sperret dersom betaling ikke foreligger innen kort tid. Billettpriser ellers er som i fjor, for spørsmål ta kontakt med oss.

Vi ønsker alle våre besøkende en riktig god grimsdalssommer!

DSC_0042

Publisert i Nyheter

Årets vegstatus

IMAG0101

IMAG0103Torsdag 26. mai tok styret og Stian Brenden Maskinservice en vegbefaring i Grimsdalen.

Befaringen avdekket en veg i stort sett god stand, bortsett fra strekningen mellom fylkesgrense-bommen og utover mot Fallet. Her har det i vinter vært kraftig kjøving, og den ene stikkrennen her er fortsatt frosset igjen. Det har ført til graving langsmed vegen et godt stykke, samt på tvers av vegen lengst ut.

Det vil være nødvendig med en god del reparering av vegen her, men Grimsdalsvegen skal være kjørbar og klar til fast åpningsdag 5. juni.

IMAG0099 IMAG0100 IMAG0098

Publisert i Nyheter

Takk for i år!

Vinteren har for alvor gjort sitt inntog i Grimsdalen, og i dag stenger vi Grimsdalsvegen for denne sesongen. Vi har hatt en fantastisk flott sesong, med usedvanlig fint vær i høst – noe som har gjort at veien faktisk har vært kjørbar helt fram til siste mulige stengedato. Nå har imidlertid kulden også tatt overhånd over veien, og ført til kjøving enkelte steder.

DSC_0230  DSC_0234  DSC_0232
Trykk på bildene for å forstørre dem.

Første mulige åpningsdato for Grimsdalsvegen er 5. juni 2016, avhengig av veiens tilstand.

Vi takker for året som har gått, og håper alle besøkende har hatt gode opplevelser i Grimsdalen. Vi sees til våren!

Publisert i Nyheter

Viktig info til alle med passeringsbrikke!

Info til alle som har hvit passeringsbrikke for bruk på automatbommen i Fallet.

Vi har omsider fått på plass en stabil kontakt med bomsystemet, og dermed bedre styring av brikkene. De brikkene det ikke er betalt sesongavgift for, er nå sperret, men kan åpnes av undertegnede etter betaling av årsavgift. Det er også lagt inn tidssperre for bruk, slik at det ikke blir adgang til å slippe gjennom «halve slekta» på samme kort.

Vi er helt avhengig av billettinntektene for å kunne opprettholde en farbar veg. Kort fra andre vegselskaper, Coop-kort, spillerkort fra Norsk Tipping og lignende, vil fortsatt ikke virke, men noen skal ha for forsøket.

Har du spørsmål, kontakt kasserer/billettansvarlig.

Publisert i Nyheter

Vegstatus 03.06.2015

Grimsdalsvegen er høvlet igjennom idag, vedlikehold ellers må vi ta når det tørker opp. Vegen er bra fra Fallet til Verkjesbakken. Derfra er det bløtt, litt is i vegbanen, og snø på kanten. (Farbar med sommerdekk). Ved bomhuset på Dovresiden er det mye snø. Den kommunale biten fra bommen mot Dovre er helt elendig, ikke anbefalt for lavbygde biler. Vegen åpnes likevel fredag 5.juni, hvis ikke noe uforutsett skjer. Alle kjører på eget ansvar.

Publisert i Nyheter

Befaring 2015

Fortsatt svært mye snø ved bomhuset.

Vegstyret har fått brøytet vekk mye snø nå i vår. Vegen har klart seg veldig bra, men den er fortsatt for bløt til å kjøre tungt vedlikeholdsutstyr på. Vi vil likevel åpne vegen 5. juni, dersom det ikke blir mye nedbør og varme fram til da.

Det er mye snø fra dovrebommen og ned i dalen, og ved befaring 28. mai, var det fortsatt litt snø og is i vegbanen. Vedlikehold får vi ta etter hvert, så vegfarende må påregne litt venting de første ukene.

Vår trofaste bomvokter Kjell er på plass fra første dag.

IMAG0032

En stor snøfonn i den øverste svingen i Verkesbakken har blitt brøytet gjennom.

 

Publisert i Nyheter

Jakt i Kolletholen 2015

Rype_5163Kolletholen/Fallien Bygdealmenning legger følgende jakt ut på anbud for høsten 2015:

  • 1 reinskalv
  • Småvilt

Jakt på reinskalv gjelder også i Grimsdalen Statsalmenning.

Søknad sendes til kasserer@grimsdalsvegen.no innen 5. august 2015

Publisert i Nyheter