Velkommen til
Grimsdalsvegen og Haverdalsvegen

Åpent fra henholdsvis 5. juni og 15. juni til 1. desember