Billetter

For å finansiere vedlikehold og drift av vegen, er vi avhengig av inntekter fra vegbom. Grimsdalsvegen SA overtok i 2017 vegen fra Eftansåe til Hellberget fra Dovre kommune, og fusjonerte med Haverdalsvegen. I 2021 vil innføringen av nytt, helautomatisk bomsystem føre til flytting av bommen på Dovre-siden, ytterligere 2 km. lengre ned til Bjørkheim. Vi har også overtatt vegene opp til hver setergrend i Grimsdalen. Dette betyr at vi nå har ansvaret for vedlikehold av 66 km. veg.

I begge ender av vegen (ved Bjørkheim og i Fallet) blir det fra og med sesongen 2021 satt opp helautomatiske bommer levert av NorgesBom AS – uten fysiske bomarmer. Her vil det kun være kameraer som leser og registrerer bilskilt.

Sesongkort og enkeltturer knyttes opp mot konkrete biler, og kan nå kun kjøpes via YouPark.no.

Vi har laget en forenklet bruksanvisning på hvordan dette gjøres, som du kan laste ned her.

NorgesBoms egen mer omfattende bruksanvisning kan du laste ned her.

Informasjonstavler finnes ved begge bommene.

Priser gjeldende fra og med sesongen 2021:

  • Enkelttur: 100,-
  • Sesongkort: 1000,-
  • Sesongkort bruksberettigede: 1000,-
    • Sesongkort nr. 2 for bruksberettigede: 500,-
  • Traktor: gratis

Les mer om: Åpningstider